Nevelési alapelvünk

Alapvető célkitűzésünk a személyiség elfogadása, fejlesztése a gyermekek erősségeinek és esetleges hátrányainak feltárásával.

Megkülönböztetett figyelemmel fordulunk a kiszolgáltatott és hátrányos helyzetben élő gyermekek felé. Intézményünk az elmúlt nevelési évekhez hasonlóan, fogadja a körzetébe tartozó sajátos nevelési igényű gyermekeket, akiknek az integrációjához szükség esetén külső szakmai segítséget is biztosítunk. Változatos és célirányos módszerekkel gondoskodunk felzárkóztatásukért.

Központi jelentőségű a tehetséggondozás, hiszen mindenkiben benne rejlik a tehetség csírája.

Számunkra minden gyermek még az „átlagos” is más, egyedi, önálló személyiség, aki eltérő tulajdonságokkal, képességekkel, ismeretekkel, szokásokkal jelentkezik. Ezért az egyéni, differenciált bánásmódot tartjuk elsődlegesnek nevelő munkánkban.

Célunk, hogy a gyermekek játszva megismerhessék közelebbi-távolabbi környezetüket, megtanulják a környezetkultúra fontosságát.

Ennek érdekében gyakran szervezünk hosszabb-rövidebb kirándulásokat a természetbe. (Városliget, Állatkert, Múzeumok stb)

Fontosnak tartjuk az egészséges testi és lelki fejlődést, az egészséges életmód szokásainak alakítását, a mozgásigény kielégítését.

Óvodánk a családok felé nyitott, pedagógusaink (óvodapedagógusok, fejlesztőpedagógus, logopédus) igyekeznek megismerni a családok értékrendjét, a szülők véleményét az óvodai nevelésről, bevonják a szülőket óvodánk életébe, szakmai támogatást adnak a családi neveléshez.

A beszoktatás az újonnan érkező gyermekek igényeihez igazodva történik. Célunk a megértő, segítő gondoskodás a mielőbbi beilleszkedés. Ennek érdekében lehetőség van „anyás vagy időben fokozatos” beszoktatásra is.

Csoportjaink közül jelenleg 4 vegyes életkorú, 4 pedig azonos életkorú csoport.